Platforma zakupowa

Zarząd PKP CARGO S.A. podał szacunkowe dane za pierwszy kwartał 2022

Zarząd PKP CARGO opublikował wybrane, szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za pierwszy kwartał 2022 roku. Są one lepsze niż w analogicznym okresie 2021 roku.

Przychody z tytułu umów z klientami wyniosły w okresie styczeń – marzec nieco ponad 1 mld 166 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie 2021 roku przychody wyniosły 996 mln zł.

EBITDA zamknęła się w pierwszym kwartale kwotą 152,4 mln zł, co oznacza wzrost o 48 mln zł w stosunku do wyników z poprzedniego roku.

Poprawie uległ także EBIT, który w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku wyniósł -31,5 mln zł. Natomiast w 2021 roku EBIT był niższy, na poziomie -71 mln zł. Z kolei wynik netto Grupy PKP CARGO to – 47,6 mln zł i jest wyższy o niespełna 24 mln zł niż przed rokiem.

W okresie od stycznia do marca Grupa PKP CARGO poprawiła także wskaźniki operacyjne. Nasze pociągi przewiozły bowiem 25,9 mln ton ładunków, czyli o ponad 2,5 mln ton więcej niż w pierwszym kwartale 2021 roku.

Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią wstępne szacunki i mogą one ulec zmianie, gdyż przygotowywany jest jeszcze skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej PKP CARGO za pierwszy kwartał. Zostanie on opublikowany 27 maja br.