Platforma zakupowa

Zarząd PKP CARGO rekomenduje wypłatę dywidendy za rok 2013 w wysokości 50 proc. zysku

Zarząd PKP CARGO zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendę w wysokości 32,69 mln zł, czyli 50 proc. zysku skonsolidowanego za rok 2013. Rekomendacja zostanie przedstawiona do zaopiniowania Radzie Nadzorczej spółki.

Wysokość dywidendy zostanie zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A., które odbędzie się do końca pierwszego półrocza 2014 roku.

– W 2013 roku wypracowaliśmy dobre wyniki finansowe, a silna pozycja gotówkowa pozwala nam podzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Dlatego rekomendujemy wypłatę dywidendy w wysokości 50 proc. zysku skonsolidowanego. Zgodnie z zapisami z prospektu emisyjnego chcemy wypłacać dywidendę w wysokości 35-50 proc. – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO S.A.

Grupa PKP CARGO w 2013 roku wypracowała 65,4 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 4,8 mld zł, pozostając liderem rynku w Polsce pod względem przewiezionej masy i wykonanej pracy przewozowej. Na wyniki miały wpływ liczne czynniki zewnętrzne jak silne spowolnienie gospodarki. Dodatkowo wynik został obciążony kwotą ok. 200 mln zł wynikającą z rozliczenia Paktu Gwarancji Pracowniczych. Wyłączając efekty jednorazowe Grupa PKP CARGO pozostała jednym z najbardziej rentownych przewoźników w Europie (marża EBITDA na poziomie 14 proc.).