Platforma zakupowa

Zakończono trzeci etap modernizacji terminalu Paskov

Advanced World Transport (AWT), spółka z Grupy PKP CARGO, zakończyła trzeci etap modernizacji terminalu Paskov w Republice Czeskiej. Ten nowoczesny terminal o powierzchni 70 tys. m², pojemności składowej kontenerów 4800 TEU i długości torów 3x 270 m i 2x 375 m, znajduje się w pobliżu stref przemysłowych graniczących z Polską i Słowacją. AWT oferuje w terminalu kompleksowe usługi związane z przeładunkiem intermodalnym. Strategiczna lokalizacja terminalu w sercu Europy ułatwia i przyspiesza połączenie z głównymi europejskimi portami i terminalami. Terminal Paskov znajduje się w pobliżu autostrady i ma połączenie kolejowe z krajową siecią kolejową. Dotychczasowy koszt rozbudowy terminalu wyniósł około 450 mln CZK, z czego dotacje UE wyniosły 151 mln CZK, a wsparcie z czeskiego budżetu 12 mln CZK.

Terminal obsługuje zarówno spółkę AWT, jak i podmioty zewnętrzne, zapewniając przeładunek, odbiór, dystrybucję i naprawę lekkich kontenerów oraz obsługę pociągów i składowanie kontenerów.

– Dzisiaj terminal Paskov jest jednym z najważniejszych intermodalnych centrów przeładunkowych w Europie środkowej i bardzo popularnym wśród naszych klientów. Od 2007 r. budujemy terminal na terenach poprzemysłowych dawnej kopalni Paskov i właśnie zakończyliśmy trzeci etap modernizacji, w ramach którego zbudowaliśmy nowy obiekt do obsługi terminalu i podwoiliśmy powierzchnię wraz z przepustowością. Grupa PKP CARGO, która dysponuje łącznie 27 tego typu terminalami,, ma poważne plany związane z obsługą intermodalną w terminalu Paskov, dlatego już przygotowujemy czwarty etap jego rozbudowy – powiedział Maciej Walczyk, prezes Zarządu AWT.

W terminalu Paskov AWT dysponuje dziewięcioma pojazdami do przeładunku kontenerów z możliwością układania kontenerów do pięciu warstw i obsługi nie tylko zwykłych kontenerów ISO, ale także przyczep drogowych i nadwozi wymiennych. W terminalu znajdują się miejsca parkingowe dla 130 przyczep, podłączenia dla kontenerów – chłodni i specjalne miejsce dla kontenerów z towarami niebezpiecznymi.

– Obecnie w relacjach północ-południe najczęstszymi kierunkami przesyłek intermodalnych są porty Koper, Triest i Gdańsk, a potencjalnymi kierunkami takich przesyłek mogą być ładunki do Skandynawii lub transporty z greckiego portu w Pireusie – mówi Michał Kubicek, dyrektor terminalu Paskov.

Terminal powstał w 2007 roku. Pierwszy etap jego rozbudowy zrealizowano w latach 2008-2009, a drugi – w latach 2011-2012. W lutym 2018 rozpoczęto trzeci etap modernizacji terminalu. Całkowity koszt realizacji tego etapu wyniósł 230 mln CZK.. Obecnie terminal obsługuje miesięcznie około 14 tys. kontenerów i naczep.

Kolejny, czwarty etap modernizacji i rozbudowy terminalu ma się rozpocząć w lipcu 2019 r. Po zakończeniu tego etapu powierzchnia przeładunkowa terminalu wzrośnie do 150 tys. m2, a pojemność składowa kontenerów do 10 tys. TEU.

Na zdjęciu (od lewej): Michal Kubíček, dyrektor terminalu Paskov, Viktor Bystrian, dyrektor sprzedaży AWT a.s., Maciej Walczyk, prezes zarządu AWT a.s. i Jiří Minka, członek zarządu AWT a.s.