Platforma zakupowa

Wzrosty udziału PKP CARGO na trudnym rynku – dane GUS za lipiec 2015

W porównaniu z czerwcem 2015 r., w lipcu Grupa PKP CARGO zanotowała wzrosty w udziale rynkowym zarówno pod względem masy towarowej, jak i pracy przewozowej – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W ujęciu pracy przewozowej, udział rynkowy Grupy wyniósł 56,6 proc. (o 1,1 pkt proc. więcej niż w czerwcu), a pod względem masy 48 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc.) w stosunku do czerwca.

W ujęciu rocznym, narastająco po siedmiu miesiącach udział Grupy PKP CARGO w rynku pod względem masy towarowej wyniósł 48 proc., zwiększając się tym samym w ujęciu rocznym o 0,3 pkt proc., a pod względem pracy przewozowej 56 proc. (spadek o 0,7 pkt proc.).

– W lipcu kolejowi przewoźnicy towarowi przewieźli wyraźnie mniej towarów, niż rok wcześniej. To konsekwencja m.in. sytuacji na rynku materiałów budowlanych i kruszyw oraz czynników ograniczających wielkość wymiany towarowej Polski ze Wschodem – mówi Jacek Neska, członek zarządu PKP CARGO ds. handlowych. – Naszą odpowiedzią na zawirowania na krajowym rynku jest aktywny rozwój działalności przewozowej poza Polską. Nasze pociągi jeżdżą m.in. do portów Morza Północnego, Holandii, Niemiec, Austrii i Węgier oraz do Czech i na Słowację. Rozwój PKP CARGO na rynkach zagranicznych jest wspierany przez akwizycję AWT – dodaje Jacek Neska.

W czwartek 27 sierpnia PKP CARGO opublikowało wyniki po pierwszym półroczu. W tym okresie przewozy spółki za granicą wzrosły o 136 proc. w ujęciu rocznym, do blisko 3 mln ton. W ciągu tych sześciu miesięcy PKP CARGO wykonało poza krajem 380 mln tkm. Oznacza to wzrost o 88 proc. rdr.

W lipcu Grupa PKP CARGO przewiozła 9,27 mln ton towarów na rynku polskim, o 4,7 proc. mniej, niż rok wcześniej. Narastająco po siedmiu miesiącach wynik ten wynosi 60,1 mln ton (-1,4 proc. rdr). Wykonana praca przewozowa w lipcu wyniosła 2,48 mld tkm (-1,5 proc. rdr), a narastająco po siedmiu miesiącach było to 15,88 mld tkm (-1,1 proc. rdr).

Z początkiem lipca PKP CARGO rozpoczęło realizację kontraktu na dostawy węgla z lubelskiej Bogdanki i śląskich kopalń do Elektrowni Kozienice. Łączna masa przewiezionego w ramach tej umowy paliwa przekroczy 5 mln ton. Podpisana w maju 2015 roku umowa o wartości 62,5 mln zł to największy w tym roku kontrakt węglowy na polskim rynku.