Platforma zakupowa

Wysokie przychody i zyski PKP CARGO

Pierwszy kwartał 2023 roku to dla Grupy PKP CARGO okres znacznej poprawy wyników finansowych w odniesieniu do lat poprzednich.

Zarząd PKP CARGO S.A. opublikował wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne Grupy PKP CARGO za pierwsze trzy miesiące tego roku. Zgodnie z szacunkami przychody z tytułu umów z klientami sięgnęły 1 564 mln zł, tym samym okazały się wyższe o 34,1% od przychodów z pierwszego kwartału 2022 roku. Skonsolidowana EBITDA w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku wzrosła o 135,8% r/r i osiągnęła poziom 359,4 mln zł.

Po pierwszym kwartale Grupa PKP CARGO może pochwalić się wypracowanym zyskiem netto na poziomie 104,2 mln zł w porównaniu do strat notowanych w analogicznych okresach w latach ubiegłych. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął 168 mln zł.

Grupa PKP CARGO przewiozła w pierwszym kwartale br. 23,3 mln ton ładunków, co stanowi spadek o około 2,6 mln ton r/r, natomiast praca przewozowa osiągnęła poziom 6 417 mln tkm.

– Sezonowość naszej branży oraz podwyżka cen energii trakcyjnej nie pozwala nam na chwilę wytchnienia. Realizujemy konsekwentnie cel, jaki obraliśmy, czyli wyraźną poprawę kondycji finansowej Grupy. Opublikowane wstępne wyniki potwierdzają nasze wspólne działania – Grupa PKP CARGO odnotowała 34% wzrost przychodów rok do roku, a po kilku latach strat mamy także wysoki zysk netto – mówi Dariusz Seliga, prezes PKP CARGO S.A.

Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią wstępne szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze trzy miesiące 2023 roku i mogą one ulec zmianie. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach Spółka przedstawi w skonsolidowanym raporcie okresowym za I kwartał 2023 r., który zostanie opublikowany 26 maja 2023 r.