Platforma zakupowa

Wyniki przewozowe Grupy PKP CARGO w maju – dane GUS

Grupa PKP CARGO po pięciu miesiącach 2016 roku miała 51,0 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 43,6 proc. pod względem masy – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W maju 2016 roku operatorzy kolejowi przetransportowali w Polsce łącznie 17,7 mln ton, o 5,9 proc. mniej niż przed rokiem.

W porównaniu do wyników sprzed roku, w maju PKP CARGO zwiększyło w Polsce przewozy m.in. kontenerów, koksu oraz artykułów chemicznych. Za rozwój segmentu intermodalnego odpowiadają większe przewozy do portów morskich i w odwrotnym kierunku, połączenia na szlaku Wschód-Zachód oraz rosnące transporty koksu w kontenerach. Konwencjonalne przewozy koksu rosły w związku ze wzrostem liczby połączeń do polskich portów oraz pozyskania nowego kontraktu eksportowego do Niemiec. Za większe przewozy wyrobów chemicznych odpowiada rosnący import z Rosji.

Przyczyną mniejszych przewozów krajowych w maju była słabsza dynamika m.in. na rynkach węgla kamiennego, kamienia, metali, rud żelaza, drewna oraz ropy i przetworów naftowych. Mniejsze przewozy węgla były spowodowane przede wszystkim utratą w ubiegłym roku części zleceń dla jednej z największych grup energetycznych w Polsce, a także wysokimi zapasami utrzymywanymi przez klientów. Mniejsze przewozy kamienia wynikały z niskiego stopnia realizacji inwestycji drogowych oraz kolejowych. Zmniejszone przewozy rud i metali to rezultat remontu pieca w jednym z zakładów ważnego klienta Grupy w Polsce, a mniejsze przewozy drewna były spowodowane niższym importem z Białorusi.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca, w maju wzrosły przewozy m.in. nawozów, kamienia, metali, koksu i węgla kamiennego.

Narastająco po pięciu miesiącach udział rynkowy Grupy PKP CARGO w ujęciu masy był o 4,4 pkt. proc. niższy niż przed rokiem, a pod względem pracy przewozowej zmniejszył się o 5,1 pkt. proc.

W maju Grupa PKP CARGO przewiozła w Polsce 7,6 mln ton towarów, o 16,2 proc. mniej niż przed rokiem. Narastająco po pięciu miesiącach Grupa przetransportowała 37,2 mln ton
(-11,1 proc. rdr). Wykonana praca przewozowa w maju wyniosła 2,1 mld tkm, o 16 proc. mniej niż w maju ubiegłego roku, a narastająco po pięciu miesiącach 10,1 mld tkm
(-9,1 proc. rdr).