Platforma zakupowa

Wyniki przewozowe Grupy PKP CARGO w kwietniu – dane GUS

Grupa PKP CARGO po czterech miesiącach 2016 roku miała 51,4 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 43,8 proc. pod względem masy – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W kwietniu 2016 roku operatorzy kolejowi przetransportowali w Polsce łącznie 17,7 mln ton, o 2,2 proc. mniej niż przed rokiem.

W porównaniu do wyników sprzed roku, w kwietniu PKP CARGO zwiększyło w Polsce przewozy m.in. kontenerów oraz drewna. Za rozwój segmentu intermodalnego odpowiadają większe przewozy do i z portów morskich, na szlaku Wschód-Zachód oraz koksu w kontenerach. Przewozy drewna rosną w związku z większym importem tego surowca ze Wschodu.

Za mniejsze przewozy krajowe w kwietniu odpowiada słabsza dynamika m.in. na rynkach węgla kamiennego, kamienia, metali, rud żelaza oraz ropy i przetworów naftowych. Mniejsze przewozy węgla kamiennego są spowodowane przede wszystkim utratą w ubiegłym roku części zleceń dla jednej z największych grup energetycznych w Polsce. Na rynek przewozów węgla wpływają także wysokie zapasy tego paliwa utrzymywane przez największe krajowe grupy energetyczne, a także awaria wielkiego pieca w zakładzie jednego z klientów Grupy PKP CARGO w Europie Centralnej. Mniejsze przewozy kamienia wynikają z niskiego stopnia realizacji inwestycji drogowych oraz kolejowych, a zmniejszone przewozy rud i metali to efekt wygaszania pieca przed remontem oraz konserwacji linii produkcyjnej w dwóch dużych zakładach klientów Grupy w Polsce.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca, w kwietniu wzrosły przewozy m.in. kontenerów, kamienia i cementu. Wzrost przewozów w tych dwóch ostatnich segmentach to skutek rozpoczęcia sezonu budowlanego i związanego z tym zwiększenia popytu na materiały budowlane.

Narastająco po czterech miesiącach udział rynkowy Grupy PKP CARGO w ujęciu masy był o 4,1 pkt. proc. niższy niż przed rokiem, a pod względem pracy przewozowej zmniejszył się o 4,5 pkt. proc.

W kwietniu Grupa PKP CARGO przewiozła w Polsce 7,5 mln ton towarów, o 13,5 proc. mniej niż przed rokiem. Narastająco po czterech miesiącach Grupa przewiozła 29,6 mln ton (-9,6 proc. rdr). Wykonana praca przewozowa w kwietniu wyniosła 2 mld tkm, o 9,9 proc. mniej niż w kwietniu ubiegłego roku, a narastająco po czterech miesiącach 8 mld tkm (-7,1 proc. rdr).