Platforma zakupowa

Wyniki przewozowe Grupy PKP CARGO w czerwcu – dane GUS

Grupa PKP CARGO po sześciu miesiącach 2016 roku miała 51,0 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 43,6 proc. pod względem masy – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W czerwcu 2016 roku operatorzy kolejowi przetransportowali w Polsce łącznie 18,9 mln ton, o 0,6 proc. więcej niż przed rokiem.

W porównaniu do wyników sprzed roku, w czerwcu Grupa PKP CARGO zwiększyła przewozy m.in. kontenerów, koksu oraz ropy i przetworów naftowych. Za wzrost w segmencie intermodalnym odpowiadają większe przewozy do portów morskich i w odwrotnym kierunku, rozwój połączeń na szlaku Wschód-Zachód oraz nadal rosnące transporty koksu w kontenerach. Konwencjonalne przewozy koksu rosły w czerwcu w związku z większą liczbą połączeń do polskich portów. PKP CARGO pozyskało także nowy kontrakt eksportowy do Niemiec dla jednego z największych na świecie producentów stali. Za większe przewozy ropy i przetworów naftowych odpowiadają zlecenia dla nowych klientów, dla których PKP CARGO realizowało połączenia w imporcie z Białorusi i Czech oraz z polskich portów do terminali paliwowych w całym kraju.

Przyczyną mniejszych przewozów krajowych w czerwcu w porównaniu do ubiegłego roku była słabsza dynamika m.in. na rynkach węgla kamiennego, kamienia, rud żelaza oraz drewna.

Mniejsze przewozy węgla były spowodowane przede wszystkim utratą w ubiegłym roku części zleceń dla największych grup energetycznych w Polsce. Niższy wolumen przewozów kamienia wynikał z niskiego stopnia realizacji inwestycji drogowych oraz kolejowych. Zmniejszone przewozy rud to rezultat remontu pieca w jednym z zakładów ważnego klienta PKP CARGO w Polsce, a mniejsze przewozy drewna były spowodowane spadkiem importu z Białorusi.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca, w czerwcu wzrosły przewozy w kilku grupach towarowych, m.in. artykułów chemicznych, cementu, wapna, kruszyw, piasku i żwiru oraz innych materiałów budowlanych, ropy i przetworów naftowych, koksu i węgla kamiennego.

Narastająco po sześciu miesiącach udział rynkowy Grupy PKP CARGO w ujęciu masy był o 4,3 pkt. proc. niższy niż przed rokiem, a pod względem pracy przewozowej zmniejszył się o 5,0 pkt. proc.

W czerwcu Grupa PKP CARGO przewiozła w Polsce 8,2 mln ton towarów, o 8,3 proc. mniej niż przed rokiem. Narastająco po sześciu miesiącach Grupa przetransportowała 45,4 mln ton
(-10,6 proc. rdr). Wykonana praca przewozowa w czerwcu wyniosła 2,2 mld tkm, o 6,8 proc. mniej niż w czerwcu ubiegłego roku, a narastająco po sześciu miesiącach 12,2 mld tkm
(-8,7 proc. rdr).