Platforma zakupowa

Wydłużenie terminu składania zgłoszeń przez kandydatów na stanowiska Prezesa Zarządu i Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A.

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. w dniu 7 lutego 2018 roku podjęła Uchwałę o wydłużeniu terminu składania zgłoszeń przez kandydatów na stanowiska: Prezesa Zarządu i Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A.

Nowy termin przyjmowania zgłoszeń mija 7 marca 2018 roku o godz. 10.00

Wszystkie pozostałe informacje dotyczące zgłoszeń kandydatów na ww. stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A. znajdują się w ogłoszeniu z dnia 8 lutego 2018 roku, opublikowanym w „Rzeczpospolitej” oraz w poniższym załączniku.