Platforma zakupowa

Wybrano trzech nowych członków zarządu PKP CARGO

Rada Nadzorcza PKP CARGO powołała trzech członków zarządu: Grzegorza Fingasa, Członka Zarządu ds. Handlowych, Jarosława Klasę, Członka Zarządu ds. Operacyjnych oraz Arkadiusza Olewnika, Członka Zarządu ds. Finansowych. Ich wybór poprzedziło postępowanie konkursowe, przeprowadzone przy wsparciu niezależnej firmy doradztwa personalnego. Zarząd w pełnym składzie będzie realizować ambitną strategię rozwoju PKP CARGO w Polsce i za granicą.

Konkurs na trzech członków zarządu Rada Nadzorcza PKP CARGO ogłosiła 8 lutego 2016 roku. Do wyznaczonej przez Radę daty 14 marca wpłynęło kilkanaście aplikacji. Kandydaci przeszli dwie tury rozmów kwalifikacyjnych.

Proces rekrutacji był prowadzony w transparentny sposób, z wykorzystaniem najlepszych zasad ładu korporacyjnego, oraz przy wsparciu firmy doradztwa personalnego.

– Gratuluję panom Grzegorzowi Fingasowi, Arkadiuszowi Olewnikowi i Jarosławowi Klasie. Jestem przekonany, że ich bogate doświadczenie menadżerskie oraz ambitne podejście, w połączeniu ze znajomością branży kolejowej przyczynią się do dynamicznego rozwoju działalności PKP CARGO. Rada Nadzorcza wybrała najlepszych kandydatów na te stanowiska, z korzyścią dla klientów, akcjonariuszy i pracowników – mówi Mirosław Pawłowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO.

Informacja o Grzegorzu Fingasie:

Grzegorz Fingas jest menadżerem z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu strategii handlowej oraz zarządzaniu zespołem sprzedaży. Jest związany z Grupą PKP CARGO od 2008 roku, od tego czasu pełniąc funkcję Dyrektora Biura Handlowego. W latach 2010-2013 był Członkiem zarządu spółki PKP CARGO International a.s. z siedzibą w Bratysławie.

Od momentu rozpoczęcia w 1988 roku kariery zawodowej Grzegorz Fingas pełnił m.in. funkcje: Dyrektora Biura Marketingu BOT Górnictwo i Energetyka S.A. w Łodzi (2005-2008), w międzyczasie (2007-2008) będąc zatrudnionym w Biurze Obrotu Prawami Majątkowymi, Emisjami i Paliwami PSE-ELECTRA S.A. z siedzibą w Warszawie, kierownika wydziału w Urzędzie Statystycznym w Katowicach (2002-2006). W latach 2010-2014 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Zakładu Przewozu i Spedycji „Spedkoks” Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Grzegorz Fingas ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomiczno-Filologicznym Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach (specjalność: Marketingowe Zarządzanie Firmą) oraz studia MBA przy Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Informacja o Arkadiuszu Olewniku:

Arkadiusz Olewnik ma wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich w przedsiębiorstwach z branży kolejowej. W latach 2005-2012 pełnił m.in. następujące funkcje: Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego w Kolejach Mazowieckich (2009-2012), Pełnomocnika Zarządu ds. Inwestycji w POC Dipservice (obecnie Polski Holding Nieruchomości S.A. – lata 2008-2009) oraz Członka Zarządu – Dyrektora Prywatyzacji i Nadzoru Właścicielskiego w PKP S.A. (2005-2008). W okresie 2005-2008 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej Trade Trans S.A. Od marca 2016 roku pełni funkcję Dyrektora Biura Kontrolingu Finansowego i Relacji Inwestorskich w PKP CARGO.

W latach 2013-2016 pełnił funkcję eksperta rynku infrastrukturalnego, realizując m. in. audyt finansowy Kolei Śląskich Sp. z o.o. czy audyt infrastruktury kolejowej Kopalni Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie.

Arkadiusz Olewnik jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Ekonomika Produkcji.

Informacja o Jarosławie Klasie:

Jarosław Klasa jest związany z PKP CARGO od 1985 roku. Jako absolwent technikum kolejowego w Bydgoszczy rozpoczynał pracę od najniższych szczebli pionu operacyjnego spółki. Pełnił funkcje m.in. Dyrektora Biura Teleinformatyki (2010-2014 oraz 2016), Zastępcy Dyrektora Biura Teleinformatyki (2009-2010) oraz Naczelnika Wydziału Transmisji Danych (2008-2009).

W latach 2014-2015 był Doradcą Zarządu PKP Informatyka Sp. z o.o., a w latach 2015-2016 Dyrektorem Departamentu Eksploatacji Systemów w PKP Informatyka Sp. z o.o.

Jarosław Klasa ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. W 2013 roku zdobył tytuł MBA przy Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.