Platforma zakupowa

Więcej towarów na Rail Baltica

Przed PKP CARGO otwiera się perspektywa znacznego zwiększenia przewozów na magistrali kolejowej Rail Baltica.

Takie możliwości daje ubiegłotygodniowe porozumienie PKP CARGO i Kolei Litewskich – Lietuvos Geležinkeliai, które zakłada wprowadzenie wzajemnych ułatwień w przewozie towarów między Polską a Litwą. Umowę podpisali w Wilnie: Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. i Egidijus Lazauskas, Dyrektor Dyrekcji Przewozów Towarowych w Lietuvos Geležinkeliai.

Ułatwienia w przewozach z Litwą oznaczają jednocześnie, że łatwiej będzie uruchamiać pociągi na całym nadbałtyckim szlaku Rail Baltica. – PKP CARGO realizuje strategię transportową rządu premiera Mateusza Morawickiego, która definiuje konieczność zintensyfikowania przewozu towarów na kierunku północ – południe. A jednym z podstawowych szlaków kolejowych na tej osi będzie Rail Baltica, która do Polski wiedzie przez Litwę – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Zintensyfikowanie przewozów tym korytarzem otwiera też perspektywę zwiększenia potoku ładunków w kierunku południa Europy, zwłaszcza w obszarze państw Trójmorza – podkreśla Warsewicz.

Prezes Warsewicz zwraca uwagę, iż w tym celu możemy wykorzystać również potencjał, jaki drzemie w spółkach Grupy PKP CARGO działających w Czechach, na Słowacji i Węgrzech.

Porozumienie podpisane w Wilnie można traktować jako odpowiedź polskiego i litewskiego przewoźnika na rosnący ruch pociągów między obu krajami. W tamtym roku przewozy kolejowe na trasie Polska – Litwa miały masę prawie 440 tys. ton i wzrosły o ponad 215 proc. w stosunku do 2016 roku. W tym roku obserwujemy też rosnące zainteresowanie spedytorów polsko-litewskim szlakiem kolejowym. Z Litwy do Polski są wwożone głównie artykuły chemiczne i ropopochodne, oraz drewno i cement, a my eksportujemy przede wszystkim nawozy i artykuły ropopochodne.

Ponadto PKP CARGO i LG dyskutują o możliwości wykorzystania litewskiej stacji Mockawa i kowieńskiego terminalu intermodalnego w obsłudze pociągów jeżdżących z Chin do Polski. Liczba takich transportów stale się zwiększa i chodzi nam o to, żeby kierować je na różne przejścia graniczne, a z Litwą mamy dobre połączenie przez bezpośrednie kolejowe przejście Trakiszki – Mockawa.

Podobne cele mają Litwini. – Dla nas jest to historyczne porozumienie, ponieważ we współpracy z naszym wieloletnim partnerem PKP CARGO po raz pierwszy zaczniemy świadczyć usługi przewozowe na rynku zagranicznym. Będziemy dalej rozwijać współpracę i zamierzamy zaproponować więcej możliwości w rozwoju korytarza Rail Baltica, a także widzimy potencjał w rozwoju projektu „Pociąg bursztynowy” – powiedział dyrektor Egidijus Lazauskas.

Chodzi w tym drugim przypadku o Kolejowy Korytarz Towarowy Bałtyk-Adriatyk, zwany popularnie Nowym Bursztynowym Szlakiem, który ma centra przemysłowe Polski, Czech, Słowacji, Austrii, Słowenii i Włoch z portami na Bałtyku i Adriatyku i nad Morzem Śródziemnym. Litwa chciałaby w tym projekcie też brać udział, bo Rail Baltica stanie się także częścią tego szlaku z północy na południe Europy.