Platforma zakupowa

W PKP CARGO osiągnięto porozumienie płacowe

W PKP CARGO osiągnięto porozumienie płacowe

Na mocy porozumienia Zarządu PKP CARGO S.A. ze stroną społeczną od 1 września br. wzrosną wynagrodzenia pracowników Spółki. Do końca br. na podwyżki płac zostanie przeznaczona kwota 26,7 mln zł.

W wyniku konstruktywnych rozmów sygnatariusze Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zawarli w dniu 26 czerwca 2017 r. porozumienie dotyczące podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PKP CARGO S.A., która zostanie wdrożona od dnia 1 września br. Spółka szacuje, że do końca 2017 r.  koszt podwyżki wyniesie około 26,7 mln zł.

Wypełnienie przez Spółkę postanowień Porozumienia jest równoznaczne z realizacją zobowiązania PKP CARGO S.A. na rok 2017, określonego w  Pakcie Gwarancji Pracowniczych .

– Zarząd PKP CARGO S.A. w ramach prowadzonego od początku swojej kadencji  dialogu ze stroną społeczną deklarował, że o podwyżkach wynagrodzeń będzie mógł rozmawiać wówczas, gdy poprawi się sytuacja finansowa Spółki. Osiągnięte porozumienie i pomyślne zakończenie tego etapu dialogu społecznego oznacza, że relacje między stroną społeczną a zarządem są pełne zrozumienia. Rokuje to dobrze na przyszłość i świadczy, że w atmosferze spokoju możemy wspólnie rozwiązywać stojące przed nami wyzwania  – powiedział prezes Zarządu  PKP CARGO Maciej Libiszewski.