Platforma zakupowa

W maju wzrost przewozów grupy PKP CARGO w porównaniu do kwietnia

W maju 2014 roku łączna masa przewiezionych koleją towarów wyniosła 18,7 mln ton, czyli o 1,3 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu. W tym samym czasie Grupa PKP CARGO zwiększyła ilość przewiezionej masy o 2,1 proc. Praca przewozowa zrealizowana przez operatorów kolejowych w maju w stosunku do kwietnia br. wzrosła natomiast o 2,5 proc., do poziomu 4,3 mld tonokilometrów.

Po pięciu miesiącach br. Grupa PKP CARGO pozostała zdecydowanym liderem rynku zarówno pod względem przewiezionej masy, jak i wykonanej pracy przewozowej. W stosunku do wyników z analogicznego okresu pierwszych pięciu miesięcy 2013 roku udział pod względem masy nieznacznie spadł o 0,9 punktu procentowego, natomiast pod względem pracy przewozowej zmniejszył się o 2,7 punktu procentowego.

Mimo spadku dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu (-1,7 proc. w maju w porównaniu do kwietnia), dzięki aktywnej polityce handlowej Grupa PKP zwiększyła ilość przewiezionej masy towarów w tym okresie o 2,1 proc.

– W obliczu trudnej sytuacji na rynku przewozów węgla, który to surowiec stanowi niemal połowę przewożonej przez PKP CARGO masy, nasze działania ostatnich miesięcy przynoszą efekt. Komunikacja z klientami w celu równomiernego rozłożenia przewozów w ciągu roku, nowe rozwiązania proklienckie, dywersyfikacja przychodów – to wszystko pozwala minimalizować niekorzystną sytuację dla przewoźników kolejowychna rynku paliw stałych. Bo fakt, że ponad 10 mln ton węgla zalega na zwałach widać także w wynikach innych przewoźników, silnie związanych z tym segmentem – mówi Jacek Neska, członek zarządu PKP CARGO ds. handlowych.

Pod względem masy towarowej udział Grupy PKP CARGO w rynku w okresie pięciu miesięcy 2014 roku wyniósł 47,11 proc., zatem Grupa utrzymała wynik osiągnięty po czterech miesiącach. Na kolejnych miejscach pod względem przewiezionej masy znalazły się: DB Schenker Rail Polska (18,92 proc. rynku), PKP LHS (4,95 proc., wzrost z 4,16 proc. przed rokiem), Lotos Kolej (4,45 proc., wzrost z 3,76 proc.) oraz Freightliner PL (3,40 proc., wzrost z 1,59 proc. przed rokiem).

W przypadku DB Schenker Rail dane są nieporównywalne, ponieważ informacje z 2014 roku odnoszą się do spółki DB Schenker Rail Polska, a dane z 2013 roku uwzględniają udział dla całej Grupy. Podobnie jest w przypadku Grupy CTL, która w danych UTK z 2014 roku uwzględniana jest jako trzy spółki (CTL Logistics, CTL Rail, CTL Train z udziałami odpowiednio: 3,22 proc., 0,95 proc. oraz 1,90 proc.).

Pod względem pracy przewozowej udział Grupy PKP CARGO w rynku wyniósł 56,90 proc. Pod względem pracy przewozowej wiceliderem rynku jest spółka Lotos Kolej z udziałem 8,59 proc. (przed rokiem 7,12 proc.), na trzecim miejscu uplasował się PKP LHS (7,42 proc. w porównaniu do 6,80 proc. przed rokiem), na kolejnym DB Schenker Rail z udziałem 5,43 proc. oraz CTL Logistic z udziałem 4,97 proc.

Podobnie jak dla masy dane DB Schenker Rail i CTL Logistics są nieporównywalne ze względu na zmianę przez UTK metodyki prezentacji wyników. W przypadku pracy przewozowej Grupy CTL publikowane są obecnie jedynie wyniki dwóch spośród ośmiu spółek Grupy.

Zgodnie z danymi UTK, na rynku przewozów towarowych w 2014 roku przewozy towarowe realizuje 61 przewoźników.