Platforma zakupowa

W Grupie PKP CARGO powstaje PKP CARGO TABOR – jedna z największych spółek naprawczych taboru w Europie.

PKP CARGO planuje konsolidację trzech spółek zależnych odpowiedzialnych za naprawę taboru – PKP CARGOWAG, PKP CARGOLOK i PKP CARGO TABOR KARSZNICE.

PKP CARGO planuje konsolidację trzech spółek zależnych odpowiedzialnych za naprawę taboru – PKP CARGOWAG, PKP CARGOLOK i PKP CARGO TABOR KARSZNICE. Dzięki temu powstanie PKP CARGO TABOR – silny podmiot, zatrudniający prawie 3000 osób. Będzie to jedna z największych spółek taborowych w Europie. Konsolidacja umożliwi lepsze wykorzystanie potencjału spółek i doświadczonej kadry, co pozwoli w przyszłości na pozyskiwanie zleceń z rynku, a tym samym dywersyfikację źródeł przychodów.

Więcej informacji na ten temat mogą znaleźć Państwo w załączonym komunikacie prasowym.