Platforma zakupowa

W Gdańsku i Gdyni o wywozie ukraińskiego zboża

Perspektywy oraz możliwości rozwoju terminali przeładunkowych w portach morskich w Gdańsku i Gdyni w kontekście wywozu ukraińskiego zboża były głównym tematem spotkania, w którym na zaproszenie Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka wziął udział Prezes Zarządu PKP CARGO Dariusz Seliga.

W spotkaniu, najpierw na terenie portu w Gdańsku, a potem w Gdyni, uczestniczyli przedstawicie zarządów obu portów, PKP Polskich Linii Kolejowych, a także spedytorów.

Omówiono możliwości przeładunkowe portów i ich terminali oraz zdolności przewoźników kolejowych i drogowych w zakresie wywozu zbóż w eksporcie morskim jak i w tranzycie z Ukrainy. Zobowiązano się także, że wkrótce odbędzie się kolejne spotkanie, na którym zostaną wypracowane wytyczne do dalszego działania.

– Dla PKP CARGO temat transportu zboża jest bardzo ważny. Dlatego z dużym zaangażowaniem przyjąłem zaproszenia Pana Ministra na dzisiejsze spotkanie i cieszę się, że mogę brać udział w tak ważnych rozmowach z punktu widzenia kraju, a także naszej spółki – powiedział prezes PKP CARGO Dariusz Seliga