Platforma zakupowa

Unijny projekt taborowy PKP CARGO S.A.

Ruszyła realizacja największej inwestycji taborowej w historii PKP CARGO S.A. – Spółka odebrała pierwsze wagony do przewozu kontenerów.

PKP CARGO S.A. zakupi ogółem 1156 platform w ramach dwóch umów z dostawcami, oraz pięć lokomotyw wielosystemowych (przetarg w tej sprawie zostanie wkrótce ogłoszony). Realizacja pierwszego kontraktu już ruszyła – chodzi o umowę z firmą Tatravagónka a.s. (Słowacja) na dostawę łącznie 936 wagonów do przewozów intermodalnych w trzech różnych konstrukcjach i długościach ładunkowych. PKP CARGO odebrało już pierwszą partię 50 wagonów. Wartość podpisanej umowy to ponad 368 mln zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej przekracza 183 mln zł.

– Zakup platform intermodalnych, również lokomotyw wielosystemowych i rozbudowa centrum terminalowego w Małaszewiczach, wpisuje się w całość projektu, który jest dofinansowany ze środków unijnych. Jest to dla nas działanie kluczowe w obszarze rozwoju naszego produktu i umacniania naszej pozycji – mówił podczas konferencji prasowej w Warszawie Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. Prezes przypomniał, że zgodnie ze strategią przyjętą w 2018 roku Grupa PKP CARGO ma się stać w najbliższych latach operatorem logistycznym.

– Najważniejszy dla nas jest klient i oferta, którą do tego klienta kierujemy. Sytuacja rynkowa europejska i światowa pokazuje, że rozwój w obszarze przewozów intermodalnych i rozwój usług logistycznych jest kluczową aktywnością zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. PKP CARGO ma wpisaną w tę rzeczywistość strategię. Zakup platform intermodalnych to jeden z największych projektów inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę – dodaje Czesław Warsewicz.

Inwestycje w tabor intermodalny są dofinansowywane w ramach działania 3.2 „Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

– Budżet UE wspiera polską kolej, polski transport; UE od dawna stawia na transport intermodalny. Te 936 platform kontenerowych przez 3 lata – to jasny sygnał, że Komisja Europejska wspiera transport kontenerowy w Polsce i to też się świetnie wpisuje w tzw. nowy zielony ład, czyli zmniejszenie emisji CO2 – zauważa Witold Naturski, wicedyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Dyrektor zaznaczył, że kolej to ta branża, która w kolejnej perspektywie finansowej pozostanie na pierwszym miejscu jeśli chodzi o priorytety inwestycyjne budżetu unijnego w transporcie. – Kolej i transport towarów po szynach to będzie absolutny priorytet – stwierdza Witold Naturski.

Sylwia Cieślak-Wilk, zastępca dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych podkreśliła, że projekt PKP CARGO zakupu wagonów platform do przewozów intermodalnych był jedynym w całym konkursie dużym projektem, który musiał przejść procedurę uzyskiwania akceptacji Komisji Europejskiej.

– Musiał on przejść przez sito kryteriów, które były zaplanowane dla projektów intermodalnych. Było ciężko, ale przeszliście obronną ręką, naprawdę wielkie gratulacje. Projekt w trakcie oceny musiał wykazać się przede wszystkim efektywnością ekonomiczną. Tutaj wskaźniki na dobrym poziomie są gwarantem tego, że inwestycja w krótkim czasie zacznie przynosić zyski. To oznacza, że warto inwestować w intermodal – mówi Sylwia Cieślak-Wilk.