Platforma zakupowa

Unijny certyfikat bezpieczeństwa dla PKP CARGO

PKP CARGO S.A. otrzymało certyfikat bezpieczeństwa Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA), który pozwala na prowadzenie działalności przewozowej na terenie Polski i siedmiu innych państw UE.

Jeden przewoźnik, jeden certyfikat obejmujący osiem państw Unii Europejskiej – taki zakres obejmuje wydany 14 czerwca br. nowy Jednolity Certyfikat Bezpieczeństwa dla PKP CARGO S.A. Spółka starła się o jego uzyskanie wraz z  wejściem w życie przepisów tzw. IV pakietu kolejowego, gdzie Jednolity Certyfikat Bezpieczeństwa zastąpił dotychczasowe certyfikaty bezpieczeństwa w  części A i B. Dokument ten potwierdza zdolność do bezpiecznej realizacji przewozów, zgodnie z nowymi wymaganiami i standardami dla systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS), wynikającymi z  rozporządzenia Komisji UE 2018/762.

 

W przypadku PKP CARGO S.A., Agencja Kolejowa UE, będąca organem certyfikującym, miała do czynienia z wyjątkowym w całej swojej dotychczasowej historii wnioskiem operatora towarowego, obejmującym aż 8 państw członkowskich UE: Polskę, Niemcy, Niderlandy, Czechy, Słowację, Austrię, Litwę oraz Włochy. Dlatego cała procedura, która rozpoczęła się 30 listopada 2023  roku, trwała aż ponad pół roku.

Sukces, jakim jest pozytywna weryfikacja ze strony Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, stanowi potwierdzenie, iż uregulowania i procedury stosowane w PKP CARGO S.A. zapewniają najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w ramach prowadzonej działalności przewozowej na terenie UE

dr Marcin Wojewódka p.o. Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

Jednocześnie jest to istotny impuls rozwojowy dla czołowego przewoźnika towarowego w UE, zaś zakres certyfikatu potwierdza międzynarodowe zdolności i ambicje Spółki. Pozwala to nam pozytywnie patrzeć na dalszą ekspansję naszej działalności na europejskim rynku przewozu towarów koleją

Monika Starecka p.o. Członek Zarządu PKP CARGO ds. Finansowych