Platforma zakupowa

Umowy PKP CARGO ze spółkami Grupy PGE

PKP CARGO wygrało przetarg na przewóz ponad 16 mln ton węgla i ponad 2 mln ton sorbentów wapiennych na potrzeby spółek z Grupy PGE – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna i PGE Energia Ciepła. Dostawy będą realizowane przez najbliższych 30 miesięcy, a wartość umów to około 1,2 mld zł brutto.

Oferta PKP CARGO S.A. została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na przewozy węgla kamiennego i sorbentów wapiennych dla spółek Grupy PGE i w efekcie zawarte zostały cztery umowy dotyczące dostaw surowców transportem kolejowym do największych elektrowni Grupy PGE: Elektrowni Opole, Rybnik, Dolna Odra i Turów, jak również elektrociepłowni wchodzących w skład PGE EC.

Na mocy podpisanych umów PKP CARGO S.A. dostarczy łącznie około 16,12 mln ton węgla kamiennego oraz 2,14 mln ton kamienia wapiennego i mączki wapiennej. Szacowana wartość brutto zawieranych umów wynosi ok. 1,2 mld zł.

Nowe umowy stanowić będą przedłużenie dotychczasowych kontraktów, na podstawie których PKP CARGO od lat wykonuje przewozy węgla energetycznego na rzecz Grupy PGE, która jest jednym z kluczowych klientów spółki.