Platforma zakupowa

Umowy kredytowe z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Bankiem Gospodarstwa Krajowego

PKP CARGO S.A. podpisało dwie umowy kredytowe z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, na podstawie których Spółce PKP CARGO zostaną udostępnione kredyty inwestycyjne do łącznej maksymalnej wysokości 250 mln zł. Przeznaczone będą na finansowanie i/lub refinansowanie planu inwestycyjnego i/lub finansowanie i/lub refinansowanie akwizycji/przejęć. Umowy kredytowe zostały zawarte 14 maja br.

Dwie umowy kredytowe do tej samej łącznej maksymalnej wysokości i z tym samym przeznaczeniem PKP CARGO S.A. podpisało także z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Umowy zostały zawarte 20 maja br.

Kredyty będą dostępne od daty zawarcia umów do 31 grudnia 2019 r. Ich całkowita spłata powinna nastąpić najpóźniej do 20 grudnia 2024 r.

Aktualizacja: 21.05.2019, godz. 9.57