Platforma zakupowa

Umowa PKP CARGO ze spółkami Polskiej Grupy Energetycznej

PKP CARGO S.A. wygrało przetarg na przewozy węgla kamiennego i sorbentów wapiennych dla spółek Grupy PGE. Wartość kontraktu to ponad 665 mln zł brutto. Dzisiaj podpisane zostały umowy w tej sprawie.

Kontrakt obejmuje pięć umów zawartych ze spółkami: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Przy czym główne kierunki dostaw to Elektrownia Dolna Odra i Elektrownia Opole.

Na mocy podpisanych umów PKP CARGO S.A. dostarczy w latach 2019-2021 około 15,2 mln ton węgla kamiennego oraz 1,5 mln ton kamienia wapiennego. Szacowana wartość dostaw wynosi 665,7 mln zł brutto.

Nowe umowy stanowić będą przedłużenie dotychczasowych kontraktów, na podstawie których PKP CARGO S.A. obsługiwało Grupę PGE w latach 2013-2018. Przewozy realizowane będą w zwartych składach. Do obsługi kontraktu PKP CARGO S.A. wykorzystywać będzie standardowe wagony węglarki serii Ea oraz specjalistyczne wagony samowyładowcze typu Fa.

Grupa PGE jest jednym z kluczowych klientów PKP CARGO S.A., dla którego uruchamianych jest kilkadziesiąt pociągów tygodniowo. Przetarg na przewozy węgla kamiennego dla Grupy PGE jest jednym z największych węglowych przetargów rozstrzygniętych w ostatnim czasie.

– Podpisane dzisiaj umowy świadczą o tym, że jesteśmy pewnym i wiarygodnym partnerem dla największego producenta energii elektrycznej w Polsce – podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Węgiel stanowi ponad 40 proc. masy ładunków przewożonych przez Grupę PKP CARGO i dlatego zależy nam również na tym, aby cały czas poprawiać jakość obsługi naszych klientów, aby być bardziej konkurencyjnym przewoźnikiem, co ma odzwierciedlenie w wygrywanych przez nas przetargach – dodaje prezes Warsewicz.