Platforma zakupowa

Umowa PKP CARGO CONNECT z Krajową Spółką Cukrową

PKP CARGO CONNECT, spółka z Grupy PKP CARGO, i Krajowa Spółka Cukrowa zawarły 10-letni kontrakt na przewóz cukru z oddziałów KSC do Terminala Cukrowego w porcie w Gdańsku.

Umowa będzie realizowana w latach 2021-2030. Szacunkowa ilość cukru, jaki przewiezie PKP CARGO CONNECT to ok. 2 mln ton. Surowiec będzie transportowany w kontenerach, które zostaną dostarczone przez PKP CARGO CONNECT i będą produkowane między innymi w PKP CARGOTABOR, spółce z Grupy PKP CARGO. Przewozy realizować będzie PKP CARGO S.A.

Cukier będzie ładowany w cukrowniach należących do KSC i pociągami zostanie przewieziony do portu w Gdańsku, gdzie trafi do Terminala Cukrowego a stamtąd na statki. Część ładunku PKP CARGO CONNECT będzie też wozić samochodami. PKP CARGO CONNECT będzie ponadto świadczyło inne usługi logistyczne, takie jak doradztwo w zakresie warunków przewozu, wyboru tras, środka transportu.

Jacek Sasin, wicepremier i Minister Aktywów Państwowych uważa, iż dzisiejsza umowa pokazuje możliwości współpracy między polskimi przedsiębiorstwami. – Bardzo dobrze, że spółki z udziałem Skarbu Państwa pokazują kierunek takiej współpracy, która daje korzyści obu stronom i mam nadzieję, że jej zakres zostanie w przyszłości poszerzony. Wszystkim nam zależy na rozwijaniu kooperacji między polskimi firmami, gdyż to buduje nie tylko ich pozycję, ale także siłę ekonomiczną kraju. To jest przykład patriotyzmu gospodarczego, który jest jednym z filarów polityki rządu PiS – powiedział wicepremier Jacek Sasin. – Grupa PKP CARGO i Krajowa Spółka Cukrowa to znaczący gracze w swoich branżach, współpracując umacniają swoją rynkową pozycję w Polsce i UE. Wolumen dostaw i przewidywany czas trwania zapowiadają kolejną, ciekawą synergię w obszarze SSP – podkreślił szef Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Ivan Ružbacký, prezes PKP CARGO CONNECT mówi, że podpisana umowa dowodzi, że firma potrafi szukać nowych rozwiązań wychodzących naprzeciw potrzebom klientów. – Zaproponowaliśmy naszym partnerom z Krajowej Spółki Cukrowej przygotowanie dedykowanego rozwiązania w postaci transportu cukru przy użyciu wyspecjalizowanych kontenerów do przewozu materiałów sypkich. Takie rozwiązanie było obwarowane wieloma skomplikowanymi od strony technologicznej wymaganiami, obejmującymi między innymi systemy załadunku i wyładunku, powłoki wewnętrznej, rozwiązań dotyczących zabezpieczeń przed wilgocią, pojemnością ładunkową oraz tarą samego kontenera – relacjonuje prezes Ružbacký. – Szczególnie cieszy mnie długi horyzont czasowy umowy, jej wolumen przewozowy oraz zdobycie przez naszą spółkę nowych kompetencji w zakresie oferowania klientom nowoczesnych rozwiązań intermodalnych – wskazuje szef PKP CARGO CONNECT.

Warto podkreślić, że umowa zawierana jest pomiędzy spółką Skarbu Państwa a spółką z grupy krajowego lidera przewozów towarowych, co wpisuje się w rządową strategię budowania efektu synergii takich podmiotów. Ponadto jest to także dowód na to, że podmioty państwowe poszukują innowacyjnych rozwiązań i potrafią rozwijać się w konkurencyjnej gospodarce.

– Udało się nam zawrzeć długoterminowe porozumienie na warunkach korzystnych dla obu stron. My zyskujemy stabilne warunki przewozu cukru z cukrowni KSC S.A. do Terminala Cukrowego w Gdańsku, naszego okna na światowe rynki zbytu, a dla PKP CARGO CONNECT to gwarancja pracy na wiele lat – mówi Tomasz Olenderek, członek Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. ds. Rozwoju, Innowacji i Logistyki. – Nasza umowa ma na celu wykorzystanie infrastruktury kolejowej pod duże przewozy masowe, a przez to zmniejszenie emisji CO2 przez KSC. Jednak, co warte podkreślenia, dzięki swojej intermodalności kontenery mogą być transportowane zarówno na platformie kolejowej, jak i samochodowej. Pozwoli to na wykorzystanie powierzchni kontenera do promowania usług PKP CARGO CONNECT oraz produktów KSC na wszystkich szlakach transportowych w Polsce, ale też poza granicami naszego kraju – dodaje Olenderek.

On również wskazuje na to, że ten kontrakt to przykład owocnej współpracy spółek na rzecz rozwoju innowacyjnych rozwiązań w transporcie masowym i logistyce. – Skorzysta na niej także, co warto podkreślić, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., m.in. dzięki większemu wykorzystaniu jego infrastruktury. W taki sposób tworzy się łańcuch wartości w polskiej gospodarce. Poszukiwanie takich synergii, współpraca na zasadzie win-win to nasz modus operandi, który zamierzamy wdrażać z kolejnymi innymi dużymi spółkami z udziałem Skarbu Państwa – mówi Tomasz Olenderek, członek zarządu KSC, odpowiedzialny za innowacje.

Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A., wskazuje na znaczenie tej umowy w kontekście rozwoju intermodalnych przewozów kolejowych. – Wolumen przewozów może wydawać się nieduży, jak na skalę działalności Grupy PKP CARGO, ale umowa naszej spółki zależnej z Krajową Spółką Cukrową ma dla nas ogromne znaczenie. Udowadnia bowiem, że koleją w kontenerach można przewozić praktycznie wszystkie towary przemysłowe. Dzięki rozwijaniu segmentu intermodalnego i naszych kompetencji logistycznych możemy rozwijać współpracę z obecnymi klientami i pozyskiwać nowych – mówi prezes Czesław Warsewicz. – Mamy też w tym przypadku do czynienia z początkiem, mam nadzieję, bardzo udanej współpracy dużych polskich przedsiębiorstw. PKP CARGO to największy polski kolejowy przewoźnik towarowy, a Krajowa Spółka Cukrowa to największy producent cukru w Polsce i jeden z liderów branży rolno-spożywczej w naszym kraju – dodaje prezes Warsewicz.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. jest największym w Polsce i jednym z największych pod względem wolumenu producentem cukru w Unii Europejskiej, z blisko 5-proc. udziałem w rynku Unii Europejskiej. Grupa PKP CARGO to z kolei jeden z największych operatorów kolejowych przewozów towarowych w UE.

Zapraszamy do obejrzenia konferencji