Platforma zakupowa

Umowa na platformy podpisana

W siedzibie PKP CARGO S.A. doszło dzisiaj do podpisania umowy na zakup 936 platform przeznaczonych do przewozów intermodalnych.

Kontrakt zawarty ze spółka Tatravagónka a.s., z siedzibą w Popradzie na Słowacji, ma wartość 368,4 mln zł. Zakup zostanie dofinansowany z funduszy unijnych. Jak już wcześniej informowaliśmy, wybór producenta został dokonany w drodze przetargu. Dostawy wagonów będą miały miejsce w latach 2019 – 2022.