Platforma zakupowa

Tysiąc nowych maszynistów znajdzie pracę w PKP CARGO w latach 2015-2016

Od początku 2015 roku PKP CARGO, lider towarowych przewozów kolejowych w Polsce, przyjęło do pracy 150 osób, z których zdecydowana większość zostanie dopiero wyszkolona na maszynistów. Spółka kontynuuje tym samym zapoczątkowane w 2014 roku działania na rzecz uzupełnienia luki pokoleniowej w jednej z kluczowych dla swojego funkcjonowania grup zawodowych. W zeszłym roku przyjęto 500 osób, w tym roku skala rekrutacji będzie podobna.

**

Dane kontaktowe dla zainteresowanych rekrutacją oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane przez kandydatów na maszynistów pytania znajdują się pod poniższym linkiem [zakładka „oferty pracy” – „maszynista pojazdów trakcyjnych”]

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie oferty (CV i list motywacyjny) na poniższy adres zgodny z rejonem docelowego miejsca pracy:

[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

**

Kandydaci chcący rozpocząć karierę w PKP CARGO na stanowisku maszynisty muszą posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Poza tym wymagany jest dobry stan zdrowia, niekaralność oraz dyspozycyjność. Przyszli maszyniści nie ponoszą żadnych kosztów i już od początku szkolenia otrzymują zatrudnienie i wynagrodzenie w PKP CARGO. Dodatkowo mają też zagwarantowane zatrudnienie po uzyskaniu pełnych uprawnień maszynisty. Program rekrutacji maszynistów w PKP CARGO uzyskał patronat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Intensywna rekrutacja maszynistów prowadzona jest od początku ubiegłego roku. Jest to element długoterminowego planu odbudowy kadry kolejowej w PKP CARGO. W 2014 roku spółka przyjęła 500 maszynistów z których zdecydowana większość wymagała całościowego przeszkolenia, przeprowadzonego przez wewnętrznych maszynistów-instruktorów z PKP CARGO. Cykl pełnego szkolenia na maszynistę jest dwuetapowy i bardzo długi. Pierwszy etap szkolenia na licencję, trwa dwa-trzy miesiące i nie uprawnia jeszcze do przejazdu za sterami lokomotywy. Drugi etap szkolenia, zakończony otrzymaniem świadectwa maszynisty, trwa około półtora roku i daje pełne uprawnienia maszynisty pojazdów trakcyjnych.

Tylko w ciągu pierwszych trzech miesięcy br. PKP CARGO zrekrutowało 150 osób. Jedynie 13 z nich to maszyniści z doświadczeniem, gotowi do rozpoczęcia pracy. W porównaniu do roku poprzedniego wzrosła natomiast liczba osób przyjętych do pracy, posiadających już licencję maszynisty (jako I etap szkolenia). Jest to efektem ścisłej współpracy PKP CARGO z Powiatowymi Urzędami Pracy, które od samego początku są zaangażowane w proces rekrutacji kandydatów na maszynistów.

– Cała kolej w Polsce musi zmierzyć się z problemem luki pokoleniowej w zawodzie maszynisty. W PKP CARGO wystarczająco wcześnie zidentyfikowaliśmy to wyzwanie i podjęliśmy odpowiednie kroki, by sobie z nim efektywnie poradzić – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO – Łącznie, w ciągu dwóch lat, chcemy przyjąć jeszcze ok. 1000 pracowników. Duże zainteresowanie programem potwierdza, że kolej jest stabilnym, atrakcyjnym miejscem pracy, które przyciąga młodych ludzi. Pozyskanie ich do pracy to inwestycja w naszą przyszłość – dodaje.

W I kwartale 2015 roku największą liczbę kandydatów, 46 osób, zatrudniono w Zakładzie Wschodnim. Nieco mniej w Zakładzie Centralnym, 42 osoby. Dalej w kolejności znajdują się Zakłady: Południowy, Północy i Śląski. Rekrutacja będzie trwała przez cały 2015 rok. Celem PKP CARGO jest zatrudnienie w sumie około 500 osób, czyli dokładnie tylu, co w 2014 roku. Program szkolenia kandydatów maszynistów kosztuje spółkę około 21 mln zł rocznie.