Platforma zakupowa

TAK! Zmieniona Grupa PKP 2012-2014

Pod takim hasłem odbył się tegoroczny panel Grupy PKP podczas XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy. Prezesi największych spółek z Grupy, w tym Jakub Karnowski, prezes PKP SA, Marcin Celejewski, prezes PKP Intercity, Remigiusz Paszkiewicz, prezes PKP PLK oraz Adam Purwin, prezes PKP CARGO w towarzystwie Zbigniewa Klepackiego wiceministra infrastruktury i rozwoju nadzorującego kolej debatowali o zmianach, które dokonały się na kolei w latach 2012-2014.

To właśnie przed dwoma laty rozpoczął się w spółkach kolejowych niełatwy proces wymiany kierownictwa, jak zauważył w Krynicy prezes PKP SA.

– Ta grupa ludzi pracę zaczęła dwa i pół roku temu. Start był dość trudny – na kilka tygodni przed Euro. Dużym wyzwaniem było choćby natychmiastowe przygotowanie dworców do przyjęcia kibiców. – wspominał w Krynicy Jakub Karnowski, prezes PKP SA.

W jego ocenie,  dzięki dwuipółletniej pracy obecnej ekipy zarządzającej, Grupa może dziś spłacać swoje długi. Spółki zaczęły współpracować, stworzono grupę zakupową, powstał dział kontroli wewnętrznej, specjalny fundusz dla zarządzania nieruchomościami, udało się także osiągnąć efektywny dialog ze związkami zawodowymi.

O tym, że przeprowadzone dotychczas i wdrażane obecnie zmiany zaczynają być odczuwalne, mówił podczas panelu minister Klepacki. Według niego, dziś kolejowa strategia skupiona jest wokół czterech najważniejszych obszarów. Pierwszy z nich to inwestycje, wymiana zdegradowanej in­frastruktury i taboru Drugi obszar to klient, którego należy postrzegać pod­miotowo, a nie jako staty­styczną masę pasażerską. Po trzecie jest to  bezpieczeństwo. Mimo poprawy, w staty­stykach europejskich Polska ciągle wypada słabo. Istotnym obszarem jest także wymiana kie­rowniczej kadry kolejowej z urzędniczej na menedżer­ską.

Adam Purwin, prezes PKP CARGO podkreślił w trakcie krynickiego Forum wątek giełdowy i potężną zmianę, która dokonała się w polskich i europejskich kolejach w tym zakresie. Wspominał, że w ciągu dziewięciu miesięcy udało się przygotować spółkę do wejścia na giełdę, ale też zainteresować pracowników udziałem w prywatyzacji. Prezes Purwin zadeklarował, że w ciągu następnych dwóch lat spółka będzie inwestować w potrzebny tabor, zwłaszcza do przewozów intermodalnych dla dywersyfikacji portfela usług. Najważniejszą informacją podczas Forum była zapowiedź fuzji i przejęć i prowadzone przez PKP CARGO dwa procesy akwizycyjne dotyczące czeskiego przewoźnika kolejowego, spółki AWT oraz rodzimej spółki CTL.

– Pierwsze półrocze było bardzo udane dla PKP CARGO, pomimo presji wynikającej z niskich przewozów na rynku węgla i braku jego eksportu z Polski – mówi Adam Purwin, prezes PKP CARGO. – Poradziliśmy sobie bardzo dobrze z dywersyfikacją struktury sprzedaży i utrzymaliśmy pod kontrolą koszty. Dzięki temu zysk spółki zwiększył się o prawie 70 proc. Również marża EBITDA wzrosła o prawie 17 proc. Jesteśmy zadowoleni z wyników pierwszego półrocza – dodał Adam Purwin.

Watek kolejowy na Forum Ekonomicznym w Krynicy jest ważnym puntem obrad. Również tegoroczna debata cieszyła się zainteresowaniem. Była także szeroko komentowana w mediach.