Platforma zakupowa

Szef Komisji Transportu w Parlamencie Europejskim popiera koncepcję PKP CARGO ws. Wolsztyna

Brian Simpson, Przewodniczący Komisji Transportu i Turystyki w Parlamencie Europejskim, w liście oficjalnym m.in. do prezesa zarządu PKP CARGO, Adama Purwina, poparł koncepcję utworzenia instytucji kultury na bazie Parowozowni Wolsztyn.

Przekształcenie Parowozowni Wolsztyn w instytucję kultury to najlepsze rozwiązanie, które pozwoli zachować charakter tego unikalnego miejsca – napisał o pomyśle PKP CARGO Brian Simpson, Przewodniczący Komisji Transportu i Turystyki w Parlamencie Europejskim. Jak podkreślił, efekty, jakie zostaną osiągnięte dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, przyniosą wiele korzyści tak branży kolejowej, jak i całej polskiej turystyce.

W liście Brian Simpson zadeklarował „silne poparcie” dla pomysłu PKP CARGO polegającego na przekształceniu Parowozowni Wolsztyn w instytucję kultury. Pomysł ten – przedstawiony przez PKP CARGO – umożliwiłby nie tylko utrzymanie, ale także rozwój z korzyścią dla lokalnego ruchu turystycznego i atrakcyjności Wolsztyna.

Na obecnym etapie, w PKP CARGO trwają intensywne prace mające na celu opracowanie biznesplanu instytucji kultury i stworzenie potrzebnej dokumentacji. Kolejne spotkanie przedstawicieli PKP CARGO, Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Wolsztyńskiego oraz Gminy Wolsztyn odbędzie się 23 maja br.

Instytucja kultury będzie miała możliwość pozyskania środków z większej liczby źródeł (m.in. sponsorzy krajowi i zagraniczni, darczyńcy, fundusze ze środków unijnych z różnych programów oraz dofinasowanie od urzędów państwowych), co nie byłoby możliwe w przypadku utworzenia np. spółki handlowej. Instytucja będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą, z której pozyskane środki zostaną przeznaczone na cele statutowe.

Ramowy projekt powołania instytucji kultury w Wolsztynie zakłada między innymi utworzenie Rady Ekonomicznej instytucji, w której skład wchodzić będą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych stron (Województwo Wielkopolskie, Powiat Wolsztyński, Gmina Wolsztyn oraz PKP CARGO). Głównym zadaniem Rady Ekonomicznej będzie doradztwo w zakresie gospodarki finansowej instytucji. Powołana zostanie również Rada Programowa, której rolą będzie nadzór merytoryczny nad działalnością Parowozowni.

Koncepcja zakłada również przywrócenie regularnego ruchu pasażerskiego trakcją parową obsługiwanego przez Parowozownię Wolsztyn i zlecanego przez Urząd Marszałkowski, co spełni oczekiwania miłośników Parowozowni oraz przyniesie wymierne korzyści zarówno lokalnej społeczności jak i całemu regionowi.

W planie przygotowanym przez spółkę PKP CARGO instytucja kultury będzie zarządzana przez dyrektora wyznaczonego przez Radę Ekonomiczną.