Platforma zakupowa

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 2021 rok

Zarząd PKP CARGO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 2021 rok:

– przychody z tytułu umów z klientami: 4 266,5 mln zł;

– EBIT:  -208,8 mln zł;

– wynik netto: -225,3 mln zł;

– EBITDA: 513,2 mln zł;

– masa towarowa: 101,6 mln ton.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2021 rok zaplanowana jest na dzień 30 marca 2022 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.