Platforma zakupowa

Święto Wojska Polskiego

Z okazji Święta Wojska Polskiego, składamy żołnierzom wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, a także kombatantom, żołnierzom rezerwy i w stanie spoczynku, życzenia zdrowia i pomyślności. Dziękujmy żołnierzom za ich ciężką i ofiarną służbę w kraju i na misjach zagranicznych, dziękujemy za kultywowanie tradycji oręża polskiego.

W tym dniu pamiętamy o bohaterach wojny z Rosją bolszewicką, zwłaszcza o uczestnikach stoczonej 102 lata temu Bitwy Warszawskiej, których ofiara uratowała niepodległość odrodzonej Rzeczpospolitej Polskiej. „Cud nad Wisłą” to jedno z największych zwycięstw polskiego żołnierza w ponad tysiącletniej historii naszej Ojczyzny, z którego dumni są i będą kolejne pokolenia Polaków.

Zarząd, Rada Nadzorcza i Pracownicy PKP CARGO S.A.