Platforma zakupowa

Strajk w PKP CARGO odwołany

We wtorek 15 marca Zarząd PKP CARGO porozumiał się ze stroną związkową w sprawie odwołania akcji protestacyjnej. Związki zawodowe działające przy PKP CARGO zobowiązały się do rozwiązania Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego oraz komitetów na poziomie zakładów spółki. Oznacza to odwołanie zawieszonego do tej pory strajku.

– Cieszę się, że z sukcesem zakończyliśmy rozmowy ze stroną związkową. Pracownicy są największą wartością PKP CARGO, i tylko w duchu współpracy oraz wzajemnego poszanowania możemy budować wartość spółki w długim terminie – mówi Maciej Libiszewski, Prezes Zarządu PKP CARGO.

Zarząd PKP CARGO i strona związkowa zgodzili się zawrzeć w terminie do 30 czerwca 2016 roku porozumienie w zakresie wprowadzania zmian warunków wynagradzania w formie protokołów dodatkowych do Zakładowego Układu Zbiorowego dla Pracowników.