Platforma zakupowa

Stabilny udział rynkowy PKP CARGO w 2015 roku – dane GUS

Grupa PKP CARGO po 12 miesiącach 2015 roku miała 55,9 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 47,8 proc. pod względem masy – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W grudniu operatorzy kolejowi przewieźli łącznie 18,28 mln ton, o ponad 175 tys. ton mniej niż rok wcześniej.

W 2015 roku w Polsce przewieziono koleją 224 mln ton towarów, o 3,7 mln ton mniej
(-1,6 proc.) niż w 2014 roku.

Po dwunastu miesiącach udział rynkowy Grupy PKP CARGO w ujęciu masy wyniósł 47,8 proc.
(-0,8 pkt. proc. rdr), a w ujęciu pracy przewozowej 55,9 proc. (-1,2 pkt. proc. rdr). W samym grudniu udział Grupy PKP CARGO wyniósł 46,3 proc. pod względem masy (-2,5 pkt. proc. rdr) i 55,5 proc. pod względem pracy (-1,7 pkt. proc. rdr).

Na wyniki przewozowe Grupy PKP CARGO w 2015 roku silnie oddziaływała trudna sytuacja na rynkach węgla kamiennego oraz kruszyw, w których PKP CARGO ma istotne udziały rynkowe. Po 11 miesiącach 2015 roku całkowite przewozy kolejowe węgla w Polsce były mniejsze o 2,7 mln ton niż rok wcześniej (-3 proc. rdr), a przewozy kruszyw zanotowały w tym okresie spadek o około 1,7 mln ton (-4 proc. rdr). Jednocześnie w tym samym czasie rosły inne segmenty rynkowe, takie jak przewozy produktów rafinacji ropy naftowej (wzrost o 1,1 mln ton rdr, +9 proc. rdr) oraz ropy naftowej i gazu ziemnego (wzrost o 1 mln ton wyższe rdr, +128% rdr).

W porównaniu do wyników sprzed 12 miesięcy, w grudniu 2015 roku w PKP CARGO wyraźnie wzrosły m.in. przewozy intermodalne (+23 proc. rdr) i rud (+21 proc. rdr). Przewozy kontenerów rosną dzięki dynamicznemu rozwojowi połączenia kolejowego z Chinami w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, a większe przewozy rud to efekt wzrostu zapotrzebowania branży metalurgicznej na ten towar. Za mniejsze przewozy w grudniu w ujęciu rocznym odpowiadają m.in. grupy towarowe kamienia
(-269 tys. ton), metali (-119 tys. ton) i koksu (-88 tys. ton). Na rynek przewozów kamienia nadal silnie oddziałuje niski stopień realizacji inwestycji drogowych, czego efektem jest zmniejszone zapotrzebowanie na dostawy kruszyw. Niższe przewozy metali to pochodna m.in. utrzymujących się niskich cen złomu w kraju, co wstrzymuje sprzedaż i zmusza klientów do poszukiwania innych źródeł dostaw. Na rynek koksu wpływa mniejszy eksport na Zachód, spowodowany niskimi cenami tego paliwa na światowych rynkach.

W grudniu wyższe niż listopadzie były m.in. przewozy koksu i zboża. Wzrosty w segmencie koksu to efekt większych przewozów w kraju i eksporcie przez porty morskie, a za wzrost w segmencie zboża odpowiada zwiększony import ze Wschodu. Niższe niż przed miesiącem były z kolei przewozy kamienia oraz węgla kamiennego. To rezultat mniejszego zapotrzebowania na kruszywa w związku z wchodzeniem w okres jesienno-zimowy i finiszem sezonu budowlanego oraz regulacji stanu zapasów branży energetycznej – klienci zgromadzili wysokie zapasy przy zakładach.

Grupa PKP CARGO przewiozła w grudniu na polskim rynku 8,5 mln ton towarów, o 6 proc. mniej niż rok wcześniej. Narastająco w całym roku wynik ten wyniósł 107,2 mln ton (-3,2 proc. rdr). Wykonana praca przewozowa w grudniu wyniosła 2,25 mld tkm (+0,5 proc. rdr), a narastająco w całym roku 28,2 mld tkm (-1,2 proc. rdr).

PKP CARGO jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce i drugim w Unii Europejskiej.