Platforma zakupowa

Spotkanie Zarządu PKP CARGO S.A. z przedstawicielami Strony Społecznej

W ramach prowadzonego dialogu w dniu 27 kwietnia 2022 r. Zarząd PKP CARGO S.A. spotkał się z przedstawicielami Związków Zawodowych (Stroną Związkową) działającymi w imieniu pracowników Zakładów i Centrali Spółki.
Podjęte rozmowy są wykonaniem zobowiązań Stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Centralę i Zakłady PKP CARGO S.A. wynikających z Porozumienia zawartego w dniu 27 sierpnia 2021 roku.

Rozmowy zostały zakończone podpisaniem  protokołu rozbieżności w ramach procedury rozwiązywania sporu zbiorowego wszczętego pismem z dnia 1 marca 2022 roku o wdrożenie systemowej podwyżki wynagrodzeń.

Strony uznały, że dzisiejsze spotkanie kończy rokowania, a spór zbiorowy, zgodnie z przepisami prawa, przechodzi w etap mediacji.