Platforma zakupowa

Spotkanie Zarządu PKP CARGO S.A. z przedstawicielami strony społecznej

W ramach prowadzonego dialogu Zarząd PKP CARGO S.A. spotkał się dziś z przedstawicielami strony społecznej. Spotkanie dotyczyło postulatów zgłaszanych przez stronę społeczną dotyczących wdrożenia systemowej podwyżki wynagrodzeń od 1 kwietnia 2022 r. z uwzględnieniem wyników finansowych za rok 2021 oraz bieżącej sytuacji Spółki.

Podjęte rozmowy są wykonaniem zobowiązań Stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Centralę i Zakłady PKP CARGO S.A. wynikających z Porozumienia zawartego w dniu 27 sierpnia 2021 roku.