Platforma zakupowa

Skuteczna optymalizacja zatrudnienia w PKP CARGOTABOR

Ponad 107 osób odejdzie z końcem lipca z PKP CARGOTABOR w ramach Programu Dobrowolnych Odejść. Na wypłatę należnych odpraw firma przeznaczy 6,4 mln zł. Jednocześnie oszczędności z przeprowadzonego programu wyniosą ok. 5,1 mln zł rocznie. PKP CARGOTABOR zatrudnia 2400 pracowników i jest jedną z największych w Europie firm zajmujących się serwisem i naprawą taboru. Należy do PKP CARGO SA.

Program Dobrowolnych Odejść w PKP CARGOTABOR był skierowany do pracowników wszystkich 15 zakładów spółki. Warunkiem skorzystania z PDO było uzyskanie zgody pracodawcy, uzależnionej od wpływu odejścia poszczególnych pracowników na płynną realizację zadań w poszczególnych obszarach. Chęć skorzystania z programu zadeklarowało 194 pracowników, z czego ponad połowa uzyskała zgodę pracodawcy.

– Nasze kluczowe zadania na najbliższe miesiące, to zwiększanie efektywności PKP CARGOTABOR dzięki organizacji pracy zgodnie z metodologią „lean management” i budowanie nowoczesnej firmy na silnie konkurencyjnym rynku. Program Dobrowolnych Odejść jest w tym sensie długoterminową inwestycją, korzystną zarówno z punktu widzenia akcjonariuszy, klientów, jak i pracowników firmy – komentuje Wojciech Derda, członek zarządu PKP CARGO ds. operacyjnych i Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGOTABOR. – Reorganizując pracę zakładów stawiamy na utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług, a także rozwój oferty. Z zasobów PKP CARGOTABOR będziemy korzystać w ramach grupy PKP CARGO nie tylko do napraw i utrzymania taboru, ale też do takich strategicznych projektów, jak budowa własnych wagonów, którą rozpoczniemy już niedługo w Szczecinie – dodaje Wojciech Derda.

Pracownicy PKP CARGOTABOR, którzy skorzystają z Programu Dobrowolnych Odejść otrzymają nie tylko standardową odprawę w wysokości uzależnionej od długości stażu pracy. Uzyskają oni również dodatkowe świadczenia, których suma może wynieść nawet do 30-krotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego z tytułu umowy o pracę. W ramach Paktu Gwarancji Pracowniczych niemal 90 proc. załogi PKP CARGOTABOR objęta jest bowiem 4- lub 10-letnimi gwarancjami zatrudnienia. Na wypłatę wszystkich świadczeń dla osób korzystających z PDO spółka przeznaczy ok. 6,4 mln zł.

– Dzięki zaangażowaniu załogi w opracowanie programu, mogliśmy zaproponować pracownikom dobrą ofertę. To kolejny dowód na dobre relacje pracownik-pracodawca w naszej organizacji. Dzięki PDO spółka zyskała niezbędną elastyczność i wzrost efektywności, a zatrudnienie zostało zredukowane z poszanowaniem interesów pracowników – podkreśla Artur Jeziorowski, Prezes Zarządu PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.

W ramach Programów Dobrowolnych Odejść przeprowadzonych w 2015 r. zatrudnienie w Grupie PKP CARGO zostało zredukowane o ponad 4 tysiące etatów. Spółka szacuje, że wygenerowane w ten sposób oszczędności wyniosą w kolejnych latach 120 mln zł rocznie.

Obecnie grupa PKP CARGO zatrudnia 20 tys. osób.