Platforma zakupowa

Metale i rudy

Grupa PKP CARGO specjalizuje się w transporcie metali i rud taborem kolejowym.

6,5
mln ton
przewiezionych metali i rud w 2022 r.
7,32%
rynku przewozów w Polsce wg pracy przewozowej w 2022 r.

Grupa przewozi towary z branży hutniczej, w tym rudy żelaza i stal, rudy i odpady metali nieżelaznych, pył wielkopiecowy, półwyroby i gotowe wyroby metalowe. Specjalizujemy się w przewozach wyrobów nietypowych rozmiarów. Przewieźliśmy m.in. 120-metrowe szyny z zakładu ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej.

Znaczący udział w rynku

Metale i rudy są trzecią pod względem wielkości grupą towarów transportowanych przez Grupę PKP CARGO.

6%
udziału przewozu rud i metali we wszystkich przewozach PKP CARGO w 2022 r.
1,98
mld tkm
pracy przewozowej w 2022 r.
6,5
mln ton
masy przewozowej w 2022 r.