Platforma zakupowa

Drewno i płody rolne

Transport drewna i płodów rolnych stanowi 3% naszych przewozów. Posiadamy największe zaplecze taborowe i jesteśmy największym przewoźnikiem produktów z sektora rolniczego.

3%
udziału płodów rolnych oraz drewna i wyrobów z drewna we wszystkich przewozach PKP CARGO w 2022 r.
3,2
mln ton
przewozy drewna i płodów rolnych w ujęciu masy w 2022 r.
948
mln tkm
pracy przewozowej w 2022 r.

Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała, że znacznie wzrosły przewozy płodów rolnych z Ukrainy do polskich portów. W 2022 roku PKP CARGO woziło głównie ukraińską kukurydzę i pszenicę.