Platforma zakupowa

Sąd na wniosek PKP CARGO sprawdzi legalność ewentualnego strajku zapowiedzianego na 9 listopada

PKP CARGO kwestionuje legalność strajku generalnego, zapowiedzianego na 9 listopada 2015 roku. Zgodnie z opiniami prawnymi, którymi dysponuje Zarząd PKP CARGO, kwestia legalności strajku dotyczy m.in. ważności referendum strajkowego przeprowadzonego w sierpniu tego roku. Dlatego w poniedziałek 2 listopada zostały złożone stosowne pozwy, kwestionujące zgodność zapowiedzianego strajku z zapisami ustawy z 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. PKP CARGO wniosło o zakaz prowadzenia akcji strajkowej do czasu rozstrzygnięcia zasadności pozwów przez sąd.

Powodem złożenia pozwów jest niezgodny z prawem sposób prowadzenia sporu zbiorowego przez organizacje związkowe, w tym m.in.: brak wyczerpania przesłanek określonych o rozwiązywaniu sporów zbiorowych do prowadzenia zgodnego z prawem sporu oraz brak przeprowadzonego zgodnie z prawem referendum strajkowego.

W ocenie Zarządu strajk nie leży w interesie pracowników i Spółki. Może on zaburzyć sprawnie obsługiwany szczyt przewozowy (miesięcznie PKP CARGO przewozi ok. 10 mln ton towarów dla największych firm przemysłowych w Polsce, w tym dla branży energetycznej). Dodatkowo może negatywnie odbić się na kursie papierów wartościowych i zmniejszyć w sposób znaczący wartość udziałów posiadanych przez pracowników (ok. 90 proc. pracowników posiada średnio po 50 akcji Spółki PKP CARGO). Warto przypomnieć, że 30 października skończył się dwuletni okres, w którym pracownicy nie mogli sprzedawać akcji PKP CARGO.

Zarząd wystosował także do strony społecznej zaproszenie na rozmowy, w których w roli mediatora obecny będzie były wicepremier i działacz związkowy p. Longin Komołowski. Spotkanie odbędzie się w czwartek.

30 października 2015 r. Zarząd PKP CARGO otrzymał z Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego działającego w spółce informacje o podjęciu decyzji o rozpoczęciu na terenie Śląskiego Zakładu Spółki w Tarnowskich Górach strajku generalnego kroczącego w dniu 9.11.2015 r.

Z początkiem lipca 2015 roku strona społeczna wysunęła żądania podwyżek płac w wysokości 250 złotych dla wynagrodzenia zasadniczego (co oznaczałoby podwyżkę brutto w wysokości do 460 złotych na pracownika). Według szacunków Spółki koszt realizacji postulatów związkowców wyniósłby około 120 milionów złotych rocznie. W lipcu Zarząd PKP CARGO podjął samodzielną decyzję o przyznaniu podwyżek dla pracowników w wysokości wynoszącej średnio 200 zł (wraz z dodatkami). Weszła ona w życie 1 lipca 2015 roku. W ciągu ostatnich 4 lat pracownicy PKP CARGO dostali łącznie ok. 500 zł podwyżki.

W PKP CARGO obowiązuje Pakt Gwarancji Pracowniczych, który został zawarty przed debiutem giełdowym. Obejmuje on 90 proc. pracowników Spółki i zapewnia m.in. 4- lub 10-letnie gwarancje zatrudnienia.