Platforma zakupowa

Rekordowe wyniki Grupy PKP CARGO w pierwszym półroczu 2014 roku, wzrost zysku netto o 67 procent r/r – do 128 mln zł

Konsekwentna dyscyplina kosztowa, skuteczna dywersyfikacja portfela klientów oraz optymalizacja struktury grupy kapitałowej - to czynniki, które pozwoliły Grupie PKP CARGO osiągnąć rekordowe wyniki w pierwszym półroczu 2014 roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 128 mln zł, czyli o 67 proc. więcej niż rok wcześniej. Dobra sytuacja finansowa pozwala przewoźnikowi na kontynuowanie ekspansji w kraju i za granicą, zarówno poprzez rozwój organiczny, jak i możliwość uczestniczenia w procesie konsolidacji rynku w kraju oraz poszukiwanie okazji do przejęć na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Na koniec pierwszego półrocza Grupa PKP CARGO miała blisko 57-procentowy udział w rynku towarowych przewozów kolejowych pod względem wykonanej pracy przewozowej oraz ponad
47-procentowy pod względem przewiezionej masy. Po wyłączeniu segmentu przewozów węgla kamiennego, na którym od kilku miesięcy panuje wyraźny zastój, masa przewiezionych przez PKP CARGO towarów wyniosła 27,8 mln ton, czyli o 6 proc. więcej, niż rok wcześniej. W tym samym czasie rynek urósł o 5 proc.

W I półroczu 2014 roku przychody Grupy PKP CARGO wyniosły 2,1 mld zł. Koszty operacyjne zostały zmniejszone o 11 proc. (czyli o 234 mln zł) w ujęciu rocznym. Pozwoliło to na wzrost wyniku EBITDA o 12 proc. – do 350 mln zł, a zysku netto o 67 proc. – do 128 mln zł. Przed rokiem było to 76 mln zł.  Pierwsze półrocze było kolejnym okresem sprawozdawczym, w którym polski przewoźnik prezentuje wzrost zysku i marży EBITDA oraz obniżenie kosztów.

– Rekordowe wyniki półrocza pokazują, że mimo zaburzeń na jednym z głównych rynków, na których działamy, PKP CARGO generuje wysokie zyski. Przeprowadzona w ostatnich miesiącach reorganizacja wewnętrzna spółki to kolejny krok w skutecznym ograniczaniu kosztów, który zwiększa naszą pozycję konkurencyjną na rynku. To dobra wiadomość zarówno dla klientów, pracowników jak i akcjonariuszy spółki. Przyjęta docelowa struktura PKP CARGO tworzy jednocześnie fundament dalszego rozwoju, opartego o umacnianie pozycji na kluczowych rynkach przewozowych, inwestycje w najbardziej perspektywiczne segmenty oraz ekspansję poprzez fuzje i przejęcia w Polsce oraz za granicą – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO.

 

Dwucyfrowy wzrost przewozu kruszyw, odbudowa pozycji rynkowej w intermodalu

W podstawowych segmentach działalności przewozowej o 38 proc. wzrosły przewozy kruszyw i materiałów budowlanych (o 0,8 mld tonokilometrów r/r), co było wynikiem aktywnej polityki sprzedażowej oraz ożywienia w sektorze inwestycji infrastrukturalnych. W przypadku rud i metali zanotowano spadek pracy przewozowej na poziomie 11 proc. (0,3 mld tonokilometrów r/r). Wynika to m.in. z faktu, że w pierwszym półroczu większa ilość rudy docierała do Polski i na Słowację z Ukrainy, a nie przez polskie porty. W efekcie PKP CARGO woziło rudę na krótszych trasach,
co znalazło odbicie w wynikach pracy przewozowej. Dobrze przedstawia się perspektywa na kolejne miesiące: US Steel powraca do importu rud drogą morską przez polskie porty, a PKP CARGO realizuje bez zakłóceń umowę na przewozy ponad miliona ton towarów rocznie dla CMC Poland.

W ostatnim półroczu PKP CARGO odbudowała również pozycję rynkową w segmencie przewozów intermodalnych. Widoczne efekty przynoszą inwestycje w ten segment przewozów: w ostatnich miesiącach przewoźnik wprowadził do użytku 160 nowych 80-stopowych platform do transportu kontenerów. Spółka nadal prowadzi działania w celu rozbudowy i dywersyfikacji portfela klientów. Widać efekty tych starań: niedawno pozyskała kontrakty na przewozy samochodów i części motoryzacyjnych m.in. dla koncernów Hyundai, Suzuki, VW i Skody.

Na przewozy węgla kamiennego duży wpływ miała nietypowa sytuacja na rynku tego paliwa. W wyniku obniżenia się ceny węgla na światowych rynkach gwałtownie spadł jego eksport z Polski, obsługiwany w przeważającej części przez PKP CARGO. Dlatego mimo wzrostu wskaźnika pracy przewozowej w segmencie węgla w kraju i tranzycie (o 7 proc., do poziomu 4 mld tonokilometrów r/r), spadek w eksporcie (z 2,3 mld do 1 mld tonokilometrów r/r) wpłynął na zmniejszenie ogólnych przewozów tego surowca o 16 proc. r/r (z 6 mld do 5 mld tonokilometrów). W pierwszej połowie 2014 roku przewozy węgla stanowiły 37 proc. całości przewozów PKP CARGO. Przewoźnik liczy
na poprawę sytuacji w tym segmencie w kolejnych miesiącach ze względu na zbliżający się sezon grzewczy i związany z nim szczyt przewozowy. Spółka jest do niego dobrze przygotowana. W tym roku będzie dysponować trzema tysiącami węglarek, a to więcej niż rok temu. Ostatnio PKP CARGO wygrało największy w tym roku przetarg na przewóz węgla dla koncernu ENEA (4,6 mln ton) oraz duży przetarg na transport tego paliwa dla Grupy Azoty.

– Dzięki przemyślanej strategii handlowej zneutralizowaliśmy niekorzystną sytuację na rynku przewozów węgla. Zadbaliśmy o optymalne wykorzystanie zasobów taborowych, a dzięki konsekwentnej polityce ograniczania kosztów, mogliśmy zaoferować atrakcyjne stawki za bardzo dobrej jakości usługi. Nasi partnerzy biznesowi zareagowali na to pozytywnie, co już znajduje odzwierciedlenie w wynikach przewozowych. Zrobiliśmy kolejny krok na drodze do jeszcze bardziej elastycznego, otwartego na klienta i generującego zyski dla akcjonariuszy PKP CARGO  – mówi Jacek Neska, członek zarządu PKP CARGO ds. handlowych.

Rekordowe 234 mln zł oszczędności kosztowych, 257 mln zł inwestycji.