Platforma zakupowa

Znaczne pakiety akcji – Zmiana stanu posiadania

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 lutego 2024 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienia od Generali Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zarządzającego Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym („Fundusz”) o zmniejszeniu przez Fundusz udziału w ogólnej liczbie głosów w PKP CARGO S.A. poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w tej Spółce.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.