Platforma zakupowa

Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za III kwartał 2023 r.

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że ulega zmianie data przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2023 r. Grupy PKP CARGO, który zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 2/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r. dotyczącym terminów publikacji raportów okresowych w 2023 roku, miał zostać opublikowany w dniu 23 listopada 2023 r.

Nowy termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2023 r. Grupy PKP CARGO ustalony został na dzień 29 listopada 2023 r.

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.