Platforma zakupowa

Zgoda na zmianę zaciągniętego zobowiązania poprzez zawarcie aneksu do umowy z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 21 maja 2018 roku dotyczącego „Zawarcia umowy z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. na wykonanie napraw na piątym poziomie utrzymania wraz z wymianą silnika spalinowego 38 lokomotyw spalinowych serii ST44”, informuje, iż w dniu 06 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. wyraziła zgodę na zmianę zaciągniętego zobowiązania Spółki poprzez podpisanie aneksu do umowy zawartej w dniu 21 maja 2018 r. z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („PESA”), na wykonanie napraw na piątym poziomie utrzymania wraz z wymianą silnika spalinowego na nowy, 38 lokomotyw spalinowych serii ST44 („Umowa”).

Zmiana ta skutkuje ograniczeniem liczby lokomotyw, które zostaną poddane naprawie do 25 szt., z wydłużeniem realizacji napraw do 28 maja 2021 r. oraz zmniejszeniem wartości łącznego zobowiązania Spółki wobec PESA z 176,3 mln zł netto do 116,0 mln zł netto.

Harmonogram realizacji umowy zakłada obecnie wykonanie łącznie 25 napraw w tym: (i) w 2019 roku – 9 szt.; (ii) w 2020 roku – 6 szt. oraz (iii) w 2021 roku – 10 szt.

Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.