Platforma zakupowa

Zawiadomienie o złożeniu pozwów w celu zapobieżenia strajkowi generalnem

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2015 z dnia 30 października 2015 r. informuje, że w związku z zapowiedzianym przez organizacje związkowe działające w Spółce na dzień 9 listopada 2015 r. rozpoczęciem strajku generalnego kroczącego, w dniu 2 listopada 2015 r. zostały złożone przez Spółkę oraz pracodawców działających w ramach Spółki, powództwa o ustalenie nieistnienia sporów zbiorowych w poszczególnych Zakładach Spółki oraz na poziomie całej Spółki. Powodem złożenia ww. powództwa jest niezgodny z prawem, w opinii Zarządu Spółki, sposób prowadzenia sporu zbiorowego przez działające w Spółce organizacje związkowe w tym m.in.: brak wyczerpania przesłanek określonych w Ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. 1991 nr 55 poz. 236) do prowadzenia zgodnego z prawem sporu oraz brak przeprowadzonego zgodnie z prawem referendum strajkowego. Pozwy te zawierają też wnioski o zabezpieczenie powództwa w postaci zakazania przeprowadzania akcji strajkowej do czasu rozstrzygnięcia żądania pozwów.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).