Platforma zakupowa

Zawiadomienie o zawieszeniu rozpoczęcia strajku generalnego do dnia 9 grudnia 2015 r.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2015 z dnia 30 października 2015 r. informuje, że w dniu 6 listopada 2015 r. otrzymał pismo od Krajowego Komitetu Protestacyjno Strajkowego działającego w PKP CARGO S.A. („KKPS”), w którym KKPS zawiadamia o zawieszeniu do dnia 9 grudnia 2015 r. rozpoczęcia strajku generalnego w Spółce.

W piśmie zaznaczono, że KKPS zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia natychmiastowej akcji strajkowej w poszczególnych zakładach Spółki przed dniem 9 grudnia 2015 r. w przypadku podjęcia przez pracodawcę działań o charakterze restrukturyzacyjnym bądź decyzji o alokacji pracowników.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).