Platforma zakupowa

Zawiadomienie o wyznaczeniu daty rozpoczęcia kroczącego strajku generalnego na dzień 18 grudnia 2015 r.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 62/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. informuje, że w dniu 9 grudnia 2015 r. powziął informację, że Krajowy Komitet Protestacyjno Strajkowy działający w PKP CARGO S.A. („KKPS”), zawiadomił o wyznaczeniu daty rozpoczęcia kroczącego strajku generalnego na dzień 18 grudnia 2015 r., który rozpocznie się w Śląskim Zakładzie Spółki.

Rozpoczęcie kroczącego strajku generalnego musi być poprzedzone przesłaniem zawiadomienia przez Zakładowe Komitety Protestacyjno Strajkowe PKP CARGO S.A. do pracodawców tj. Zakładów Spółki PKP CARGO S.A. w terminie 5 dni przed planowanym rozpoczęciem akcji strajkowej.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).