Platforma zakupowa

Zawiadomienie o cofnięciu powództw

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Sztuka. 56 Ust. 5 Ustawy o ofercie – Aktualizacja Informacji

Zarząd Spółki PKP CARGO SA ( „Spółka”) przekazuje Do Publicznej Wiadomości, ZE W dniu dzisiejszym, TJ. 29 marca 2016 r. powziął: Informacje o cofnięciu w dniu 29 Marca 2016 r. powództw związanych z ustaleniem nieistnienia sporów zbiorowych w poszczególnych Zakładach Spółki oraz na poziomie całej Spółki.

O złożeniu pozwów w celu zapobieżenia strajkowi generalnemu Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 58/2015 z Dnia 02 listopada 2015 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 Ust. 5 ustawy Z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie i warunkach wprowadzania Publicznej Instrumentów Finansowych zrobić zorganizowanego Systemu Obrotu oraz o spółkach Publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).