Platforma zakupowa

Zawarcie z Forespo Poland S.A. Umowy Przenoszącej Własność Nieruchomości i Ruchomości oraz Prawa Użytkowania Wieczystego Nieruchomości

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r., Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym z Forespo Poland S.A. („Forespo”) Umowy Przenoszącej Własność Nieruchomości i Ruchomości oraz Prawa Użytkowania Wieczystego Nieruchomości („Umowa”).

W związku ze spełnieniem się wszystkich warunków zawieszających, w wykonaniu zobowiązania wynikającego z Warunkowej Umowy Sprzedaży oraz Warunkowej Przedwstępnej Umowy Sprzedaży z dnia 16 czerwca 2021 r., PKP CARGO nabyła od Forespo prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności siedmiu Nieruchomości objętych transakcją, położonych w miejscowości Gniewczyna Łańcucka. Wraz z prawem własności oraz prawem użytkowania wieczystego Nieruchomości Spółka nabyła budynki oraz budowle posadowione na Nieruchomościach, a także pozostałą infrastrukturę znajdującą się na Nieruchomościach. Umowa obejmuje również nabycie przez PKP CARGO Ruchomości.

Łączna ostateczna cena sprzedaży nieruchomości i ruchomości objętych Umową wynosi 7 380 000,00 EUR brutto.

Podstawa prawna: art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR