Platforma zakupowa

Zakończenie negocjacji dotyczących nabycia przez PKP CARGO S.A. 100 proc. udziałów w CTL Logistics sp. z o.o.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2014 z dnia 3 września 2014 r. informuje, iż Spółka oraz European Rail Freight II S.à r.l. („ERF II”), większościowy wspólnik CTL Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („CTL”) nie osiągnęły porozumienia w sprawie warunków nabycia przez PKP CARGO 100 proc. udziałów w CTL („Transakcja”), w związku z czym negocjacje dotyczące Transakcji zostały zakończone.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(Dz.U. 2013 poz. 1382).