Platforma zakupowa

Wyrażenie zgody na złożenie oferty dot. przewozów kolejowych realizowanych jako transporty wojskowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zmówienia opublikowanym w Tenders Electronic Daily (TED), numer U/159/2019 („Postępowanie”).
Postępowanie na udzielenie zmówienia prowadzone jest w trybie negocjacji bez uprzedniego ogłoszenia.
W ww. Postępowaniu, Zamawiającym jest „2 Regionalna Baza Logistyczna” w Warszawie („Zamawiający”), będąca logistyczną jednostką wojskową Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a jego przedmiotem jest świadczenie usługi transportu kolejowego z podziałem na 2 części zadania w celu zawarcia umowy ramowej na okres 4 lat:
Zadanie nr 1 – transport krajowy,
Zadanie nr 2 – transport międzynarodowy.
Przewozy kolejowe miałyby być realizowane z ramienia Zamawiającego przez Wojskowe Oddziały Gospodarcze oraz jednostki wojskowe jako wojskowe transporty operacyjne oraz wojskowe transporty zaopatrzenia.

Maksymalna całkowita wartość zamówienia oszacowana została przez Zamawiającego na kwotę 842 502 387,94 zł netto (1 036 277 937,17 zł brutto).
Jednocześnie Zamawiający zastrzegł, że terminy i wielkość zamówień uzależnione będą od potrzeb jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, a końcowa wartość umowy będzie łączną wartością faktycznie zrealizowanych usług w trakcie trwania umowy ramowej.
PKP CARGO S.A. posiada duże doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie transportów kolejowych, zarówno zaopatrzenia, jak i operacyjnych dla jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiada odpowiedni tabor kolejowy do transportu najcięższego sprzętu wojskowego. O wyniku negocjacji i zawarciu umowy Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR