Platforma zakupowa

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy handlowej ze Spółką CMC Poland Sp. z o. o.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 17 stycznia 2024 r. wyraził zgodę na zawarcie umowy o współpracy („Umowa”) pomiędzy PKP CARGO a CMC Poland Sp. z o. o.  (,,CMC”).

Przedmiotem Umowy będzie świadczenie przez Spółkę na rzecz CMC Poland Sp. z o .o. świadczenie usług przewozu złomu oraz produktów metalowych, przewozy będą realizowane w komunikacji krajowej, export i import. Okres obowiązywania umowy to 01.01.2024 – 31.12.2026 r.

Przewidywana szacunkowa wartość Umowy w okresie jej obowiązywania wyniesie łącznie 192 014 521 mln zł netto (236 177 860 mln zł brutto).

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają charakterem od kontraktów tego rodzaju zawieranych przez Spółkę.