Platforma zakupowa

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ PKP CARGO S.A. w dniu 20 lipca 2015 r.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 20 lipca 2015 r.