Platforma zakupowa

Wydanie zgody przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2020 z dnia 17 września 2020 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu przez PKP CARGO S.A. oraz LTG Cargo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wspólnego przedsiębiorcy.

Spółka jest w trakcie analizy, czy dla utworzenia wspólnego przedsiębiorcy będą wymagane zgody innych organów antymonopolowych. W przypadku gdy zgody takie będą wymagane, Spółka poinformuje o tym oddzielnym komunikatem.

Podstawa prawna szczegółowa: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR