Platforma zakupowa

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za pierwsze półrocze 2022

Zarząd PKP CARGO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za pierwsze półrocze 2022 rok:

– przychody z tytułu umów z klientami: 2 451,5 mln zł;

– EBIT:  6,1 mln zł;

– wynik netto: – 42,4 mln zł;

– EBITDA: 371,5 mln zł;

– masa towarowa: 51 mln ton.

Trwające działania zbrojne w Ukrainie oraz nałożone na Rosję i Białoruś sankcje gospodarcze wpłynęły znacząco w pierwszym półroczu 2022 roku na zaburzenia w krajowym i międzynarodowym łańcuchu dostaw  oraz zmniejszający się potok towarów transportowanych z kierunku wschodniego.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej PKP CARGO za pierwsze półrocze 2022 roku zaplanowana jest na dzień 26 sierpnia 2022 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.